ГНУСНА̀В

ГНУСНА̀В, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Остар. Гнусен. Може тази кухня да е най-рационалната,.., може техните ядения цели целенички да се превръщат на кръв — може, но избави, боже, от тези грамадни парцали кърваво,.., безсолно месо и от тези лигави, гнуснави, скашкани зеленчуци... у-уф! Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 5, 75. Той беше град без физиономия,.., дето улиците около гарата приличаха на квартал от старо, мръсно пристанище,..; дето хотелите бяха пълни с гнуснави камериерки. К. Константинов, ППГ, 109. Отдолу лъхна на пикоч и на смрад и вече само тая гнуснава миризма подсказва човеку къде отива и какво го чака там вътре. Ст. Дичев, Р, 67. Там има да видите не гнуснаво, кално, порутено сиромашко село, а един гиздав, чист и богат градец. Й. Груев, (превод) КН 4, 92. "Вие и вашето правителство не съчувствувахте на Екзархията, защото знаехте, че рано или късно.. ще подреже крилата на оная паднала и гнуснава пропаганда, за която вашето правителство е харчило и харчи такава огромна сума!" Хр. Бръзицов, НЦ, 275. Българският народ може да изнесе пред света и много още други злоупотребления, които са до такава степен страшни и гнуснави, щото можат да зачудят сичкия свят. С, 1872, бр. 47, 373.

— Друга форма: гнъсна̀в.

Списък на думите по буква