ГНУСНЍК

ГНУСНЍК, мн. ‑ци, м. Простонар. 1. Телесно нечист, мръсен човек.

2. Подъл, низък човек.

3. Човек, който говори непристойно, неприлично.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква