ГНУ̀СНИЧКО

ГНУ̀СНИЧКО. Нареч. от гнусничък.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник..., 1941.

Списък на думите по буква