ГНЪ̀СЕН

ГНЪ̀СЕН, ‑сна, ‑сно, мн. ‑сни, прил. Остар. Гнусен. Нечисто е всичко, що е гнъсно наглед или вони. Д. Талев, ЖС, 23. Само мухите все така налитаха на цели рояци, упорити, досадни и гнъсни. Г. Караславов, ОХ III, 170. — Цяло село лежи в краката на гнъсни друговерци! Няма ли мъже в това село? К. Петканов, Х, 116. Не към тебе се обръщам ази, / о Милане — душа дето лази, / .. / Не към вас, войници заблудени, / .. на план гнъсен оръдия слепи. Ив. Вазов, Съч. II, 158-159.

Списък на думите по буква