ГНЪ̀СНО

ГНЪ̀СНО нареч. Остар. Гнусно. Един стар спомен, като стара ръжда, го разяждаше отвътре. Той си спомни как дебнеше като лисица зад колисарката на Михала, видя се с дебела, здрава дреновица в ръката и му стана противно, гнъсно и отвратително... Г. Караславов, СИ, 178.

Списък на думите по буква