ГНЪ̀СНОСТ

ГНЪ̀СНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Гнусност, гнусота. Онова, което изначало ти е възбудило гнъсност, то след время ще ти стане равнодушно чрез навика. Ал. Кръстевич, ВПЖ (превод), 161.

Списък на думите по буква