ГОБЛЀНЕН

ГОБЛЀНЕН, ‑нна, ‑нно, мн. ‑нни, прил. Който се отнася до гоблен. Гобленно килимно тъкачество.

Списък на думите по буква