ГОВЕДА̀РИН

ГОВЕДА̀РИН, мн. говеда̀ри, м. Простонар. Говедар. Не лъж, не лъж, овчарко гидийо! Язе имам брат говедарин, той познава кога пладне дойде; пладне дойде — говеда запладнат. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 409. — Той ще ме учи мене! Семе от зелена кратуна не вземам аз. Говедарин не може да ми

дава на мене съвети какво да правя... Б. Обретенов, С, 57.

Списък на думите по буква