ГОВЕДА̀РИНА

ГОВЕДА̀РИНА ж. В миналото — възнаграждение в пари или в натура, давано на говедар върху глава добитък.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква