ГОВЕДА̀РКА

ГОВЕДА̀РКА1 ж. 1. Жена говедар. Тук всеки овчар, говедарка,.., косач знаят Гиженски, неговата кратка героична история. З. Сребров, Избр. разк., 70. — Умница ми е тя. Тази година тръгна на училище... Но като си отида, ще стане говедарка и няма повече да научи. В. Геновска, СГ, 517. Кога иска бог, говедарката може да бъде по-хубава и от царицата. Й. Йовков, А, 92.

2. Жена на говедар. — Има ли у селото некоя жена, да ми опере ризите,.. — Има, рекъл кехаята, жената на говедаро,.. Она зела, та ги изпрала. Тръговецо, като видел ризите тека убаве изпрани, сплатени и начинети, он се почудил, кико може това да го направи йедна говедарка. Нар. прик., СбНУ ХIV, 129.

ГОВЕДА̀РКА

ГОВЕДА̀РКА2 ж. Речна риба със странично сплеснато тяло, тъмен гръб и страни със зеленикави отсенки и ясно отбелязани две пунктирани линии, която живее в чисти, течащи води. Alburnoides bipunctatus.

ГОВЕДА̀РКА

ГОВЕДА̀РКА3 ж. Диал. Птицата стърчиопашка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква