ГОВЕДА̀РНИК

ГОВЕДА̀РНИК, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. 1. Постройка за прибиране на говедата след паша или през зимния сезон, която се прави обикн. на края на или извън селището; обор. Той ни обяснява,.., че къщата, която е пред старата постройка, е издигната след 9 септември. Има промяна и в говедарника. Ж. Колев и др., ЧБП, 40. От водослива първоначално се тръгва отляво на р. Ропалица към изоставения говедарник, построен в самата речна долина. М. Гловня и др., Р, 171.

2. Място, предназначено за почивка на едър рогат добитък през летния сезон. Като се мине голямата поляна, която е говедарник, пътеката със слабо изкачване излиза до самото било в северна посока и стига х. Ястребец. М. Гловня и др., Р, 101. Летният говедарник на стопанството от Радул е изпълнен догоре със снежни преспи. Ламар, ГМ, 13.

Списък на думите по буква