ГОВЕДАРУ̀ВАНЕ

ГОВЕДАРУ̀ВАНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от говедарувам.

Списък на думите по буква