ГОВЀДЕН

ГОВЀДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. Диал. Който се отнася до говеда. Шап, говедна болест. П. Радов, КТБР, 36.

◊ Говедно време. Диал. Вечер, когато се връщат говедата от паша.

Списък на думите по буква