ГОВЕДОВЪ̀Д

ГОВЕДОВЪ̀Д м. Остар. Човек, който се занимава с отглеждане на едър рогат добитък. В ТКЗС и ДЗС за говедата се грижеха говедовъди.

Списък на думите по буква