ГОВЕДОВЪ̀ДЕЦ

ГОВЕДОВЪ̀ДЕЦ, мн. ‑дци, м. Рядко. Говедовъд. Наред със започнатите проучвания върху искърското говедо в развъдната негова област бе започната и една колективна, планомерно организирана и упорито провеждана развъдноподобрителна работа сред говедовъдците в избрани села в поречията на Искъра и Вита. Пр, 1952, кн. 5, 11.

Списък на думите по буква