ГОВЕДОВЪ̀ДСТВО

ГОВЕДОВЪ̀ДСТВО, мн. няма, ср. 1. Клон от животновъдството, който се занимава с развъждането, отглеждането и използването на говедата. Вярно е, че имаме традиции — поколения прочути градинари и овощари, самобитни селекционери, учени, посветили целия си живот на борбата за плодородие, вековен опит в овцевъдството и говедовъдството. Ст. Поптонев, ОБЛ, 49. Редица села в Севлиевска околия са известни с успехите си в говедовъдството, особено в отглеждането на чистокръвно сиво искърско говедо. ОФ, 1958, бр. 4241, 2.

2. Наука за развъждането и отглеждането на говеда. Колективът на катедрата по говедовъдство и биволовъдство ръководи работата за създаване на 3 нови породи говеда. ВН, 1959, бр. 2598, 4. Започна да чете [Вишо] от читалището разни книжки по земеделие, по говедовъдство, по пчеларство. Ил. Волен, МДС, 219.

Списък на думите по буква