ГОВЀЕНЕ

ГОВЀЕНЕ ср. Отгл. същ. от говея.

Списък на думите по буква