ГОВЀНЕ

ГОВЀНЕ ср. Диал. Говеене. Булка под було ни дума, / булка под було продума: / "Кумове, стари сватове, / пусто да ви е говене / и това често кланяне — / ето ми Тодор — доде си!" Нар. пес., СбНУ ХLVI, 215.

Списък на думите по буква