ГОВОРЍТЕЛ

ГОВОРЍТЕЛ, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. 1. Лице, което говори, говорещо лице. Едно съществително може да представи предмета, който именува — както за говорителя, така също и за слушателя, — по два начина: 1) като известен, познат, определен или 2) като неизвестен, непознат, неопределен. Л. Андрейчин и др., БГ, 83.

2. Длъжностно лице, което предава съобщения, чете новини, беседи, реклами и под. по микрофон (обикн. по радиото, телевизията, радиоуредба); диктор. Точно в седем часа маршовата музика секна,.. и веднага след това прозвуча плътният баритон на говорителя на "Радио София". Д. Ангелов, ЖС, 86. Сега погледите на всички са съсредоточени в предния екран. Учебен телевизионен филм им показва различните морски животни и растения. Гласът на говорителя обяснява подробно. К, 1963, кн. 1, 2-3. Влизането на влака в района на гарите, неговият престой и наредбите на началник-влака се обявяват по микрофона от говорителя при уредбата. ОФ, 1950, бр. 1742, 2.

3. Лице, което говори пред публика, на обществено място; оратор. Върху издигнатата набързо естрада един след друг се появиха няколко говорители. Ал. Бабек, МЕ, 271. Незабравими остават тези сладки мигове на възторжени трепети, преди да се отрони първото слово от устата на говорителя. Г. Караславов, Избр. съч II, 48. Пред статуята на малко парче земя беше построена платформа за говорителите и столове за публиката.. Почнаха се нескончаеми речи. .. Небето се смрачи и дъжд заръмя, но говорителите се редуваха един след друг. Г. Белев, КВА, 313.

4. Със съгл. или несъгл. опред. Лице, упълномощено да представя официално дадена партия, групировка, което обосновава, коментира и пропагандира техните идеи, дава интервюта в пресата, по радиото, телевизията. Аплодирайки идеята на Хъртър, този главен говорител на управляващите среди в САЩ подчерта, че западният план има важно "предимство". ВН, 1960, бр. 2668, 3. Говорител на лейбъристите, бившият финансов министър Уйлсън е предложил да се въведе 4-годишен стопански план за урегулиране на производството. ВН, 1961, бр. 2940, 3. В Алжир говорителят на Комитета за обществено спасение също е заявил: "Трябва да признаем,.., че становището, което той взе в един труден момент (..), изигра изключителна роля за съдбата на Алжир." ОФ, 1958, бр. 4300, 3.

5. Разг. Високоговорител. В говорителя се чу шум и през трескавиците на смущенията прозвуча гласът на Дамянов. С. Северняк, ОНК, 77. От стъклените фасади на хотел "Хилтон" говорителите разнасяха ироничния шлагер за този стар спор. Ив. Мирски, ПДЗ, 154.

Списък на думите по буква