ГО̀ДЕ

-ГО̀ДЕ и (съкр., остар.) ‑год частица. За образуване на неопределителни местоимения и наречия от въпростелни, напр.: какъв-годе, кой-годе, колко-годе и др.

Списък на думите по буква