ГОДЀЖНИЦА

ГОДЀЖНИЦА ж. Годежарка. — Какво стори, рекох, годи ли се? — Годи се, баби, годи се. Чак в Златица ходих годежница. И наскоро след годявката стана и сватбата. Т. Влайков, Съч. I, 45.

Списък на думите по буква