ГОДЀНЕ

ГОДЀНЕ1 ср. Остар. Отгл. същ. от годя1 и от годя се.

ГОДЀНЕ

ГОДЀНЕ2 ср. Отгл. същ. от годя2 и от годя се.

Списък на думите по буква