ГОДИНУ̀ВАНЕ

ГОДИНУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от годинувам.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква