ГОДИНЯ̀СВАМ

ГОДИНЯ̀СВАМ, ‑аш, несв.; годиня̀сам, ‑аш, св., непрех. Разг. 1. Навършвам една година от рождението си. Някаква напаст бе ги нагазила на млади години, та първите им дяца умираха — повечето още не годинясале. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 170. // За покойник — изминава една година от смъртта ми. Чакаха сякаш като на погребан човек да годиняса, да послегне земята и тогава да равнят. Ст. Даскалов, ЕС, 363.

2. Престоявам една година някъде, считано от определен момент. Смирено уверяваше жена си, че агрономът Раденко .. няма и да годиняса като глава на стопанството. Б. Обретенов, С, 56. Дотам се бях разочаровал от лесовъдството, че обмислях вече как да се измъкна от този пущинак. И навярно щях да го направя, преди да съм "годинясал", както се подбиваха горските, ако не бях извършил една грешка. Н. Хайтов, ПП, 62.

3. Застоявам се, бавя се дълго време някъде. — Аз нямам намерение да годинясвам тук. Ще поседя няколко дни .. и заминавам. Ст. Марков, ДБ, 433. А оня [влезлият] едва забележимо ще се понамести, представяте ли си!, за да му е по-удобно, сякаш мисли да годинясва тук. Г. Величков, НУ, 88. Учителите броят часовете, които са им останали. — Не сме дошли тука да годинясваме, стига ни вече .. — заявява 18-годишната Шенка. Н. Стефанова, РП, 113. — А добре дошли! Брей, брей, като отидохме на туй пусто море, сякаш решихте да годинясате там, бе! Че не се и обаждате. И. Петров, ПР, 134.

Списък на думите по буква