ГОДИНЯ̀СВАНЕ

ГОДИНЯ̀СВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от годинясвам. — Някой що е излязъл да ни посрещне, хора... — Че то не беше ходене за дърва, ами годинясване... Ст. Дичев, ЗС II, 208.

Списък на думите по буква