ГОДЍШЕН

ГОДЍШЕН, ‑шна, ‑шно, мн. ‑шни, прил. 1. Който се отнася за срок от една година. Сега Рада служеше като учителка на девойките от първия клас, с хилядо гроша

годишна заплата. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 66. Десетина ратаи караха сто коня — годишният данък, който плащаха на ромейския император болярите от балканската крепост Търнов. А. Каралийчев, ПГ, 94. Бразилия дава две трети от цялото световно производство на кафе, а провинцията Сан Пауло — почти половината на страната. Св. Минков, ДА, 82. Аз му дадох едно годишно течение от списанието, където бяха напечатани неговите стихотворения. Ал. Спасов, С, 106. Покойни Григория Попович е оставил за българското училище в Гюргево такъв един капитал, който дава по 300 жълт. австр. годишен доход. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 156. Годишен отпуск. Годишна заплата.

2. С който се приключва една изтекла година. Наближаваше краят на учебната година. Бенко продължаваше да работи на асансьора, а през свободното си време се готвеше усилено за годишните изпити. Ал. Бабек, МЕ, 215. Моята учителка казва, че аз вече съм напреднала. На годишната ни продукция ще свиря много трудна пиеса. Л. Галина, Л, 13. — Веднъж вие ме запитахте аз ли съм същият абитуриент, който на годишния акт на гимназията прочете своето патриотично стихотворение. В. Нешков, Н, 404. Костов си спомни главния считоводител на "Никотиана", който беше полуослепял от годишните баланси и сега лекуваше очите си в една клиника. Д. Димов, Т, 197. Годишно събрание.

3. Който става един път в годината през определено време; ежегоден. При условията на тогавашния пазар и системата на годишните панаири, когато трябвало да се натрупат големи запаси от стока, дребният занаятчия не е в състояние да задържа дълго време готовата стока. Ив. Унджиев, ВЛ, 14. Липсата на такива [двадесет и петтонни] кранове не позволяваха да се извършва бързо текущият и годишен ремонт [на вагоните]. ВН, 1959, бр. 2516, 2.

Годишни пръстени на дървото. Бот. Зони на нарастване на дървесината, видими при напречен разрез на ствола и клоните на дървета и храсти, по които се съди за развитието и възрастта на дървото. При посещения в горите могат да бъдат използувани запазени дънери за анатомични наблюдения. Виждат се годишните кръгове, което дава повод за разясняване вторичното устройство на растенията. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 75. Годишно време. Обикн. мн. Част, период от годината, който се характеризира с определени климатични условия; сезон. Есента мина. Мина и замина. Този неудържим бяг на дните, това възвръщане на годишните времена навяваха на Народния войвода вълнуващи спомени. Ст. Дичев, ЗС I, 246. Ах, колко хубаво беше там и какво чудно ухание се носеше наоколо! Там имаше всякакви цветя, от всички годишни времена. Св. Минков, СЦ (превод), 48.

ГОДЍШЕН

-ГОДЍШЕН. Втора съставна част на сложни думи със значение: 1. Който трае една или повече години, напр.: целогодишен, двегодишен, петгодишен.

2. Който е на определена възраст, напр.: десетгодишен, двайсетгодишен.

Списък на думите по буква