ГОДЍШНИНА

ГОДЍШНИНА1 ж. 1. Дата, на която се навършват една или повече пълни години от някакво значително събитие, важен момент в обществения или личния живот. Завари в градината цял младежки митинг .. Загорски скоро разбра, че се касае за годишнината от смъртта на Ботева. В. Геновска, СГ, 273. — Днес е не само царициният празник, а и първата годишнина на Смилецовото честито царуване. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 4. Същия този ден Ангеларови празнуваха годишнина от сватбата си. А. Гуляшки, ДМС, 73.

2. Всички броеве от вестник или периодично издание, излезли в продължение на една година. Той политна и се облегна на дървеното перило, зад което, във високи рафтове, бяха наредени тлъсти папки и подшити годишнини от Държавен вестник. Г. Караславов, ОХ II, 144. До края на месец юни бяха отпечатани и изпратени на абонатите първите шест книжки от тази годишнина. Ал. Спасов, С, 55. И таз година са сподобихме да видим отпечатано, Летоструй, също накичен с полезни поученеа, както и първата му годишнина. И. Богоров, ВУБЕ, 3.

3. Помен за покойник, с който се отбелязва навършване на една или повече години от смъртта му. Тя му беше правила помен на гроба за годишнината. Ив. Вазов, Съч. IХ, 186. Сега на лобното място имаше един сив, грубо одялан камък с името му — там на кръгли годишнини отиваха тези от другарите му, които можеха да откъснат един ден от времето си, претъпкано с дейност, планове и задачи... Ем. Манов, БГ, 14.

4. Остар. Годишен доход. Всичкий му приход състоял от шестотин франги годишнина. Лет., 1876, 118. След избора събранието съставило и подписало бюджета за де‑

сетмесечната годишнина и одобрило благодарствено писмо до Николай М. Тошков за "неговото великодушно първо участие в това дружество". М. Арнаудов, БКД, 115.

ГОДЍШНИНА

ГОДЍШНИНА2 ж. 1. Диал. Запас, приготвен за цяла година. — Ами трябваше барем вчера да се обади на хората; те сега... бързат и те да си приберат годишнината... Няма да додат... Кой знае! Ил. Волен, ДД, 61-62.

2. Остар. и диал. Годишен данък. Годишнината, която Домициян се задължи да плаща на даките, следуваше да им се дава до царуването на наследника му Нерва. Т. Шишков, ИБН, 44. Той [юнакът] си сбира дребна просия / от орачи зимнината, / .., / от гайдари годишнина, / от падари връхнината. Нар. пес., СбВС, 117.

ГОДЍШНИНА

-ГОДЍШНИНА ж. Втора съставна част на думи, чиято първа съставна част е числително бройно и с които се отбелязва навършване на определен брой години от рождението или смъртта на бележита личност или от някакво значително събитие.

Списък на думите по буква