ГО̀ДКА

ГО̀ДКА ж. Диал. Само в съчет.: Годка ми е; имам годка. Имам желание; желая.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква