ГОЀНЕ

ГОЀНЕ ср. Отгл. същ. от гоя и от гоя се. Стадо за гоене. Гъска за гоене.

Списък на думите по буква