ГО̀ЙНИЦА

ГО̀ЙНИЦА ж. Диал. Риба, която е угоена, тлъста. Придошла река Дойница, леле, / пред бабината вратница. / Излязла баба с паница, леле, / улови риба гойница. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 281.

Списък на думите по буква