ГОЛЕМА̀НИН

ГОЛЕМА̀НИН м. Диал. 1. Големан (Ст. Младенов, БТР).

2. По-голям брат (Т. Панчев, РБЯд).

Списък на думите по буква