ГОЛЕМА̀НКА

ГОЛЕМА̀НКА ж. Диал. Големана.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език, 1941.

Списък на думите по буква