ГОЛЕМИНА̀

ГОЛЕМИНА̀ ж. 1. Частта от пространството, което един предмет заема, определена чрез специфичните за този предмет пространствени измерения (дължина, ширина, височина); размер. Четки от различни големини бяха натопени в очукан и смачкан съд. Й. Йовков, Ж, 1945, 137-138. Къщата на дяда Добря Гюзеля беше керемидена,.., със соба средня големина на изток. Ц. Гинчев, ГК, 54. Редакционният и технически персонал въртеше циклостилния цилиндър, подреждаше листовете по големина и съдържание. К. Ламбрев, СП, 284. Големината на баобаба ще се покаже още по-чудна, ако се научим, че това древо също така разрастова с корена си и в земята, колкото и над земята. К. Смирнов, 3, 95.

2. Количествена стойност, размер на нещо или числена величина на нещо. Отскочилите по разни посоки частички [газ] ще ударят срещнатите и ще ги разпръскват на разни страни.. При ударите частичките променят и големината на скоростта си. Физ. Х кл, 1951, 65. Защо при съкращение на дробите не се изменява големината им? А Кърджиев, А, 89.

3. Качество на голям (в 1 знач.); едрина. Надали съществуваше друго по-едро памучено семе, лъскаво, гладко. И макар че беше съвсем скромно, тихо и кротко, другарите му не го обичаха. Пък кой знае — може би му завиждаха на големината. П. Бобев, ГЕ, 78.

4. Качество на голям (в 3 знач.); значителност. Като се увери чрез бръз поглед из стаите за големината на Цонкиното злощастие, той приближи учителката, дръпна я за рамото и я извика. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 138. Всеобщата и дълбока скръб, предизвикана от смъртта на великия художник, не се е виждала достатъчна на опечаления народ, за да изрази големината на загубата. К. Величков, ПССъч. III, 174.

5. Само ед. За време — продължителност, траене; времетраене, дължина. С такова улисване големината на нощите ѝ се виждаше по-малка. Ст. Младенов, БТР I, 449.

6. Прен. Остар. Гордост, големеене. "Аз ся подигравам с твоята слабост и твоя гняв и искам да смаля твоята големина, като тя положа под властта на твоите същи поданици." Кр. Пишурка, МК (побълг.), 19.

7. Остар. Величие. След други един век неговите владения са са простирали далеч навътре в трите материка на Стария свят и пристигнало бе до най-високия връх на големина и слава. С. Бобчев, СОИ (превод), 11. Святослав дойде на сговорното място с каик в пътнишките си дрехи, просто и сам си тегляше лопата дори до брега, дето Цимисхия го посрещна с царска големина заедно с големците си. Е. Мутева, РБЦ (превод), 176-177.

Списък на думите по буква