ГОЛЕМЍЦА

ГОЛЕМЍЦА1 ж. Диал. По-стара етърва или зълва.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГОЛЕМЍЦА

ГОЛЕМЍЦА2 ж. Диал. Голям, едър плод, зърно. Гели бери, гръличка,/ да тя мама нахрани/ бяла пшеница големица. Н. Геров, РБЯ I, 232.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

ГОЛЕМЍЦА

ГОЛЕМЍЦА3 ж. Жена на големец.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник, 1951.

Списък на думите по буква