ГОЛЕМКА̀

ГОЛЕМКА̀ ж. Остар. 1. Жена, която е високопоставена в обществото. Големката Елиза каза, та изписаха званията на нейната фамилия. Кр. Пишурка, МК (побълг.), 472. Две лични големки, ляди Дюси и графиня Берклей .. пръви ся прежалиха да си присадят на децата шарка. Й. Груев, СП (превод), 96.

2. Пренебр. Жена, която се големее, която си придава важност; горделивка, грандоманка (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква