ГОЛЀМКИ

ГОЛЀМКИ, голя̀мка, голя̀мко, мн. голѐмки, прил. Разг. Доста голям. ‑Да беше докарал по-големки сандъци. В тия няма да се събере. П. Стъпов, ЖН, 75. "Либе, Иване, Иване, мари, поседи, та ма почакай,../.. да станат дните мънички,/.., а пък нощите големки, да приспя майка и баща." Нар. пес., СбНУ ХLVI, 161. Либили са Иван и Иринка,/ от малки чак до големи,/ доде големки станали. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 205.

Списък на думите по буква