ГОЛЀМШЪК

ГОЛЀМШЪК, ‑шка, ‑шко, мн. ‑шки, прил. Разг. Големичък. Аз често я видвам седнала пред вратника, държи най-малкото унуче и нагледва двете по-големшки, които припкат и подскачат окол нея. Т. Влайков, Съч. I, 1941, 163. — Човек трябва да се съобразява с кого има работа... Доктор ли си? Или инженер? — Пенсионер.. — Ама, както ми се вижда, пенсийката ти е големшка, а? На каква служба си бил? Ем. Манов, В, 27.

Списък на думите по буква