ГО̀ЛЕН

ГО̀ЛЕН м. Остар. Пищял. Но един ден като отидох малко по-далеч.., обзе мя ужас,.., защото видях развърлени по земята тамо на една страна лобове, лакти, голени и други человечески кости. П. Р. Славейков, РО (превод), 97.

Списък на думите по буква