ГО̀ЛЕНЕ

ГО̀ЛЕНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от го̀ля.

Списък на думите по буква