ГОЛЀНИЕ

ГОЛЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Бръснене. Тъй Петър,.., постоянно имаше доволно парици, с които разполагаше и за чисто облекло и за по-чести голенията, щото никой не можеше каза, че е селско чедо. Ил. Блъсков, Китка, 1866, кн. 4, 18.

— От пол. golenie.

Списък на думите по буква