ГОЛЀТА

ГОЛЀТА ж. Диал. Средно голяма сладководна риба от семейство шаранови; платика.

— От Н. Геров, Речник на блъгарсткий язик, 1895.

Списък на думите по буква