ГОЛИША̀Р

ГОЛИША̀Р, ‑ът, ‑а, мн. ‑и, зват. ‑ко, м. Голишарче.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951. — Друга (диал.) форма: голоша̀р.

Списък на думите по буква