ГО̀ЛМАЙСТОРКА

ГО̀ЛМАЙСТОРКА ж. Спорт. Жена голмайстор. Голмайсторката Кузова, която днес отбеляза 17 т., донесе още 2 т. НА, 1959, бр. 3439, 4.

Списък на думите по буква