ГОЛО

ГОЛО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който е с непокрити части или съвсем непокрит, без дреха, коса или растителност, напр.: голобрад, головрат, гологъз, голокрак и под.

Списък на думите по буква