ГОЛОБРА̀Д

ГОЛОБРА̀Д, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. На който още не е поникнала брада. Наблизо всред войниците Никола забеляза взводния командир, млад портупей-юнкер, току-що излязъл от Военното училище. Висок, слаб момък, още голобрад. В. Геновска, СГ, 372. Помня ги тия свитички, но будни хорица.., как слушаха някой изключен от Софийското висше училище голобрад студент или някое основно учителче да ги въвежда в сложните начала на политическата икономия. К. Константинов, ППГ, 30. // По който още няма брада. Варенов е млад момък, почти момче, с хубаво, голобрадо и чисто лице. Й. Йовков, Разк. I, 64. Пръснати във верига, те всички се прокрадваха внимателно, правеха къси прибежки.. Най-напред вървеше строен момък с голобрадо лице, с парабел в ръка. Д. Ангелов, ЖС, 622. Сивожълтото му набръчкано и голобрадо лице с руси вежди беше все така надменно съсредоточено, без усмивка. Х. Русев, ПС, 96.

2. Прен. Обикн. пренебр. Млад, неопитен. Балтов: Той способен ли е за тая работа? Квасников: Роден е за нея. Все с пари е играл .. И не е голобрадо хлапе, да кажеш, че ще разпилее царските пари по комар и по шантани. Ив. Вазов, Съч. ХIХ, 52.

Списък на думите по буква