ГОЛОГА̀НЧЕ

ГОЛОГА̀НЧЕ, мн. ‑та, ср. Умал. от гологан. Тия светли господарски празници от Коледа до Ивановден са празниците на децата,.., дните, в които те са извънредно по-щастливи с няколкото спечелени гологанчета, отколкото всичките Родшилдовци с милиардите си. Ив. Вазов, ИСМ, 30. Каракольовеца се доближи до газеника уж да вижда по-добре, но дълго бърка в платнената кесия, с пръсти познаваше гологанчетата и по едно пускаше в шепките на момчетата. М. Яворски, ХКП, 22.

Списък на думите по буква