ГОЛОГЛА̀В

ГОЛОГЛА̀В, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е с гола, непокрита глава, без шапка или забрадка. Из дола се показа брадясал, гологлав младеж с пушка през рамо. Ст. Даскалов, БМ, 52. В това тъкмо време от колибата излезе висок едър калугер, бос, със запретнати ръкави и гологлав. Ст. Загорчинов, ДП, 196. Там бяха и синовете му, кой с каскет, кой гологлав. Й. Радичков, СР, 163. Досети се, че е гологлава и дигна ръце да се забради. К. Петканов, ОБ, 211. Той е гологлав — вятърът е отвеял капелата му и тя е паднала на земята. Т. Влайков, Пр I, 211.

2. Който е с гола, обръсната до корен или плешива глава. Изведнъж се явил висок белобрад магьосник. Той бил гологлав, косата му била обръсната до корен. Имал само една ръка. Н. Райнов, КЧ, 24.

Гологлав орел. Белоглав орел. Гологлав райко. Диал. Растение острица.

— Други (диал.) форми: го̀глав, гуло̀гав, гло̀глав.

Списък на думите по буква