ГОЛОГЪ̀ЗЕНЕ

ГОЛОГЪ̀ЗЕНЕ ср. Простонар. Отгл. същ. от гологъзя се.

Списък на думите по буква