ГОЛОГЪ̀ЗЯ

ГОЛОГЪ̀ЗЯ СЕ, ‑иш се, мин. св. ‑их се, несв., непрех. Простонар. Показвам се разголен от кръста надолу. Я стига се гологъзи наоколо ми! Ст. Младенов, БТР I, 450.

Списък на думите по буква