ГОЛОЗЪ̀РНЕСТ

ГОЛОЗЪ̀РНЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. За зърнени култури — чийто зърна са без люспи или при овършаване се освобождават от тях. Някои археолози твърдят, че от неолита до раннобронзовата епоха основните житни храни са били шестредовият голозърнест ечемик и двузърнестият лимец. Л. Петров и др., БНК, 14.

Списък на думите по буква